Hoppa till sidans innehåll

Konsulter inom digitalisering

Hur säkerställer du att era åtgärder för att öka digitaliseringsgraden av verksamheten lyckas, så att ni tillvaratar alla möjligheterna med ny teknik och verkligen når de önskade effekterna? Den digitala omställningen är den starkast drivande förändringsfaktorn i samhället. De flesta organisationer och företag befinner sig i en omvärld som är i snabb förändring.

Resultat av lyckad digitalisering

Med förändring i omvärlden uppstår nya behov och krav på arbetssätt i verksamheten och på tjänster och produkter som behöver omhändertas för att behålla eller stärka marknadspositionen. Exempel på resultat som skapas vid en lyckad digitalisering av verksamheten:

 • Förmåga att snabbt förändra verksamhetsstrategi, affärsmodell och organisation utifrån nya förutsättningar som nya lagkrav, kundbehov, teknologier och förändrad konkurrenssituation
 • Förmåga att skapa nya produkter och tjänster med stöd av nya teknologier som AI där råvaran är information

Kvadrat har specialister med en branschförståelse som ofta är avgörande för att snabbt kunna tillföra värde i era digitaliseringsinitiativ.

Vårt erbjudande: digital transformation

Vi hjälper våra kunder att driva digital transformation inom önskade områden genom att förena kompetenser inom strategi, förändringsledning, innovation, verksamhets- och affärsutveckling samt realisering och implementering.  

Med vår förmåga att relatera till strategier och mål samt att nyttja ny teknik kan vi hjälpa er att hitta nya möjligheter att effektivisera verksamhetens sätt att arbeta eller identifiera nya affärsmöjligheter. 

Digitalisering med Kvadrat

Exempel på vad Kvadrat kan hjälpa till med:

 • Strategi och Affärsmodellering – förstå digitaliseringens påverkan på befintlig verksamhet
 • Verksamhetsanalys och teknisk analys av områden som är föremål för digitalisering
 • PoC (Proof of Concept) – utveckling av lösning som kan visa hur processer kan digitaliseras eller nya produkter och tjänster kan realiseras i verksamheten.

Få en bra start på er digitala omställning - se vårt erbjudande här!


Kontakta oss så berättar vi mer!

Anlita Kvadrat

 

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning