Hoppa till sidans innehåll

Konsulter inom organisationsutveckling och styrning

Hur säkerställer du att din organisation fungerar så att önskade beteenden stimuleras och oönskade beteenden minimeras? Är processer, arbetssätt, ansvar och roller tydliga? Finns rätt kompetens för att kunna ta ansvar och utföra de arbetsuppgifter som ska utföras? Har era ledare verktygen för att hantera omställningen till en högre grad av distansarbete?

Omvärldsanpassning och utveckling

Omvärlden är föränderlig och många företag och organisationer behöver kontinuerligt anpassa sig till nya förutsättningar och behov i marknaden. Det kan handla om allt från att sänka kostnadsnivåer till att skapa förutsättningar för tillväxt eller att skapa mer ordning och reda i verksamheten. Förmågan att vidareutveckla sin verksamhet är central för att lyckas.

Kvadrats expertis

Kvadrat har mycket erfarna verksamhetskonsulter som vet vad som krävs för att kunna bidra i att skapa bestående förändringar och en positiv utveckling i många olika branscher. Några exempel på vad Kvadrat kan hjälpa till med:

 • Strategi och affärsmodellering – att förstå och anpassa inriktning på befintlig verksamhet till förändringar i omvärlden
 • Styrmodell – att utvärdera och anpassa strukturer (styrform, styrmedel och styrverktyg) för en organisation eller verksamhet utifrån sina unika förutsättningar och behov
 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov
 • Organisationsanalys – hur ansvar och resurser ska fördelas inom en organisation för ett effektivt resursutnyttjande
 • Kompetensanalys – att identifiera brister och behov av kompetens samt införa metoder och modeller för en effektiv kompetensförsörjning
 • Förändringsledning – att skapa förståelse för organisationskulturens möjligheter och begränsningar samt skapa förutsättningar för berörda intressenter att bli en del av lösningen. 

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anlita Kvadrat

 

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning