Hoppa till sidans innehåll

Konsulter inom projektledning

Projektledare på Kvadrat fokuserar på effektiv leverans av nytta och värde i sina uppdrag oavsett om leveransen utgörs av produkter, tjänster eller annat resultat.

Erfarna projektledare med bred kompetens

Vi erbjuder er kunniga projektledare med erfarenhet av olika typer av projekt:

 • Traditionella projekt med relativ stabilitet, kända krav och förutsättningar samt en väl definierad omfattning. Fokus på struktur, riskminimering och leveranser för leveranser i tid och mot budget

 • Agila projekt där behov och förutsättningar är mer okända och/eller föränderliga. Fokus på följsamhet, flexibilitet, riskhantering och kontinuerliga leveranser för effektmål och kundnytta

 • Produktutvecklingsprojekt är initiativ där organisationen vill ny- eller vidareutveckla sina produkter eller tjänster

 • Förändringsprojekt som är initiativ inom verksamhetsutveckling där ledningen vill genomföra förändringar i organisationens strategi, struktur och roller, styrning, affärsmodell, processer och/eller kultur

 • Innovationsprojekt där man använder sig av modeller, metoder och verktyg för innovation i syfte att ta fram kreativa och nyskapande lösningar på samhällsutmaningar och verkliga problem.

 • Teknisk projektledning är projekt där projektledaren måste ha djup kunskap i den aktuella tekniken som är aktuell i uppdraget.

Specialisering och certifieringar hos våra projektledare

Oftast är vi specialister inom något eller några av områdena ovan men inte sällan är uppdragen hybrider i realiteten. Våra projektledare är oftast certifierade inom till exempel PMI/PMP, IPMA, PRINCE2, SAFe eller PROSCI. Vissa av oss är också specialiserade inom något eller några särskilda områden. Detta kan vara till exempel kommersiell eller offentlig upphandling, installation eller anpassning av affärssystem, digitalisering, e-handel, EU-fondprojekt, kvalitet, risk-eller ekonomihantering etc. Ofta har vi också specialiteter i form av erfarenhet från olika branscher – som tillverkningsindustri, handel, service, logistik, offentlig sektor, bank/finans eller försäkring etc.

Mångsidiga roller och expertområden inom projektledning

Vi har också kunskap och erfarenhet för att kunna arbeta med olika roller beroende på aktuellt behov och storlek på uppdrag, till exempel:

 • Portföljstyrning: Ledning, styrning och samordning av flera projekt, program och övrig verksamhet i syfte att nå gemensamma övergripande, oftast strategiska, mål

 • Programledning: Ledning, styrning och samordning av flera projekt mot gemensamma mål. Omfattar ofta samordning av projekt i internationell/global kontext

 • Projektledning: Ledning av ett enskilt projekt – som i sin tur kan vara en del i ett större program eller helt fristående. Kan också vara att leda delprojekt, förstudier eller mindre uppdrag

 • PMO-chef: ledning och styrning av organisationens gemensamma hantering av resurser, metoder och verktyg för portfölj-, program och projektledning

Dessutom är många av oss specialiserade i roller som passar uppdrag eller program med en mer utpräglad agil eller produktorienterad leveransmodell, t ex

 • Agile Coach: ledning, styrning och guidning för att skapa, implementera och förbättra agila metoder och processer hos personer, team eller hela organisationer

 • Product Owner: där Scrum används ansvarar en Produkt Owner för att maximera värdet av produkten som är resultatet av ett utvecklingsteams arbete, mycket genom att prioritera och kommunicera utvecklingsarbetet.

 • Product Manager: ansvarar för en eller flera produkters, applikationers eller systems färdplaner genom att ta hänsyn till strategi, användare eller kunder, andra intressenter, teknik, ekonomi osv.
   

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anlita Kvadrat

 

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning