Hoppa till sidans innehåll

Satsa på automatiserade tester?

Är du trött på att spendera timmar på att manuellt utföra repetitiva tester, bara för att upptäcka att samma fel uppstår om och om igen?

Kvadratkonsulten Niklas Clementsson är testautomatiserare, här guidar han dig i automatisering av test och vad du behöver tänka på.

Niklas Clementsson, testautomatiserare ansluten till Kvadrat Stockholm.

Känner du frustrationen över att behöva hantera bristen på förvaltningsbarhet och den ständiga rädslan för att en liten ändring kan få hela systemet att kollapsa? Om så är fallet, är du inte ensam. Många team och organisationer kämpar med dessa utmaningar i sin strävan efter att leverera högkvalitativa mjukvaruprodukter i en snabbt föränderlig digital värld. 

Om ditt team arbetar med ett modernt system som är byggt med moderna verktyg och arkitektur, är chansen stor att testautomation redan är en integrerad del av utvecklingsprocessen. Men för företag och organisationer med äldre system som skapats med äldre verktyg och arkitektur kan testautomation vara mer begränsat, kanske endast begränsat till automatiserade enhetstester eller komponenttester, om det ens existerar. Att investera i testautomation för alla testnivåer är ett strategiskt beslut för många moderna team.

Startas automatiskt vid olika händelser

För mig är ett automatiserat testfall ett test som startas automatiskt vid olika händelser, t ex när en ny eller ändrad programkod har checkats in, eller när en ny deploy har gjorts till en testmiljö. Testet ska med logik kunna avgöra om mjukvaran fungerar som förväntat. Inte bara den nya eller ändrade mjukvaran utan också andra delar som inte förväntas vara påverkade. Det kan vara enhetstest, komponenttest, exempel tester, scenarietester, e2e-tester eller andra tester.

Den mest betydande fördelen är att produkten blir mer förvaltningsbar

Jag har kartlagt team, produkter och organisationer med syfte att stödja dem i att komma igång med testautomatisering eller ta nästa steg genom att automatisera fler testtyper. Genom att vägleda dem kan de värdera och prioritera i vilken ordning automatiseringen bör genomföras, med hänsyn till faktorer som plattform, arkitektur och produktens livscykel.

När det gäller att införa testautomation i befintliga system och processer kan det vara fördelaktigt att ta en stegvis approach. Det kan innebära att börja med att automatisera de mest kritiska och repetitiva regressionstesterna, och sedan successivt utöka automatiseringen. 

Fördelar med testautomatisering

Testautomation ger många andra fördelar också. Testerna fungerar som dokumentation för produkten eller systemet och ökar kravtäckningen. Dessutom frigör automatisering av monotona uppgifter tid för mer kreativa och strategiska arbetsinsatser. Genom att automatisera repetitiva tester ökar tillförlitligheten och det går snabbare att identifiera och åtgärda problem över tid på ett effektivt sätt. Det innebär att refaktorisering, ändringar och förbättringar av produkten kan göras utan att kräva omfattande manuella tester. Testautomation gör mjukvarutestningen effektivare och förbättrar produktens kvalitet och hanterbarhet. Den mest betydande fördelen är att produkten blir mer förvaltningsbar.

Men att införa testautomation är långt ifrån en trivial investering. Det kostar tid, pengar och engagemang från teamet. Avkastningen på investeringen varierar beroende på faktorer som produktens komplexitet, den plattform den är byggd på, mjukvaruarkitekturen och produktens livscykel. 

För att tillvarata fördelarna med testautomation måste dock utmaningarna hanteras. Det kan innebära bristande kunskap och erfarenhet inom teamet, svårigheter med att integrera automatisering i befintliga processer och system, samt motstånd mot förändring från teammedlemmar. 

Att hantera dessa utmaningar kräver ofta en välplanerad strategi och investering i utbildning och resurser för att förbereda teamet för testautomationens implementering och underhåll. 

Tack Niklas!

Är du nyfiken på vad Kvadrat kan göra för dig? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning